·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Projecte Educatiu de Centre

Normes d'Organització i Funcionament de Centre


Les NOFC són el vehicle, on s'apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu (PEC) i en la seva programació anual (PGA).

Les NOFC ha de ser coherent amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre ha determinat en el projecte educatiu (PEC).

Les NOFC és un document que afecte i compromet a tots els estaments de la comunitat educativa i també afecta totes les actuacions dutes a terme i promogudes des del centre, tan si es realitzen a dins o a fora del recinte escolar.

Les NOFC estan en procés de revisió, es van posant les actualitzacions del document.


Arxius: